WYSIWYG Web Builder
I Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku
W grudniu zakończył się
PROJEKT EDUKACYJNY
„MATEMATYKA W SZTUCE, SZTUKA W MATEMATYCE” Projekt przeznaczony był dla uczniów Zespołu Szkół w Olsztynku. Uczniowie, którzy przystąpili do projektu, mieli za zadanie wykonanie pracy, w której dominującymi elementami były figury geometryczne. Forma pracy była dowolna. Mógł to być obraz, rzeźba, kompozycja przestrzenna lub inna forma, jaka tylko wpadła młodzieży do głowy. Sposób wykonania pracy też był dowolny. Mogło to być malarstwo, grafika, grafika komputerowa, rzeźbienie w glinie, gipsie, konstelacje z drutu, haft, wyklejanki, wyszywanki itp. Wszystkie prace godne były podziwu. Uczniowie wykazali się pomysłowością i kreatywnością. Za najpiękniejsze, najbardziej matematyczne prace uczniowie otrzymali nagrody.
Nagrodę główną przyznaną przez społeczność uczniowską w głosowaniu otrzymał uczeń klasy I LO - Piotr Król - za pracę pod tytułem „Leśny portret”.
Nagrodę główną przyznaną przez jury otrzymał uczeń klasy I LO - Karol Żmijewski - za pracę pod tytułem „Kwiatki”
oraz uczennice klasy II THG - Weronika Śmigielska i Kamila Więcek - za pracę pod tytułem „Olaf z Krainy Lodu”
Wyróżnienie przypadło grupie z klasy III THG  za pracę pod tytułem „Technokółka”
Wszystkim uczestnikom projektu gratulujemy inwencji twórczej. Autorem i opiekunem projektu była pani Wioletta Żmijewska.
Pozostałe prace: