WYSIWYG Web Builder
Orłowska Ewa - Dyrektor Szkoły, informatyka,
Bakuła Katarzyna - matematyka
Bęska-Murawska Ewa - język angielski (urlop wychowawczy),
Bladowski Sławomir - chemia, fizyka,
Bondaruk Krzysztof - przedmioty zawodowe (hotelarstwo, gastronomia),
Bramowicz Dorota - język angielski,
Dorożko Krystyna - geografia,
Dworczak Dorota - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa,
Faryn Małgorzata - matematyka,
Herda Mikołaj - język angielski,
Hodyra Brygida - język niemiecki,
Jędruszewski Sławomir - przedmioty zawodowe (gastronomia)
Kruślińska-Zyśk Dorota - historii, wiedzy o społeczeństwie,
Łukaszewicz Joanna - przedmioty zawodowe (gastronomia),
Małek Grażyna - geografia, podstawy przedsiębiorczości,
Nowakowska Aleksandra - przedmioty zawodowe (hotelarstwo)
Orłowska Ewa - informatyka,
Pawłowska Agnieszka - matematyka, fizyka (urlop wychowawczy)
Płoska Wioletta - pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie,
Podhajna Ewa - przedmioty zawodowe (gastronomia)
Pukis Monika - język angielski,
Rokicka Teresa - język niemiecki,
Rubaj Krystyna - biologia, wychowanie fizyczne,
Rudnicka Magdalena - język polski,
Rusin Wiktor - religia,
Staniszewska-Górka Elżbieta - język polski,
Sternicki Bogdan - wychowanie fizyczne,
Suwiński Krzysztof - wychowanie wodne - innowacja pedagogiczna,
Urban Bożena - przedmioty zawodowe (gastronomia), podstawy przedsiębiorczości,
Walter-Obrębska Dorota - nauczyciel bibliotekarz,
Wiśniewska Dorota - przedmioty zawodowe (gastronomia),
Zembek Dawid - religia,
Żmijewska Wioletta - matematyka.
I Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku