WYSIWYG Web Builder
Połowinki 2008
Zakończenie Roku Szkolnego 2008
Wycieczka rowerowa 2008
Biwak trzydniowy w Łebie w 2008 roku
I Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku